ประวัติงานดอกไม้เชียงราย

by | Dec 15, 2022 | เที่ยวเชียงราย, ประวัติ

ประวัติงานดอกไม้เชียงราย

ประวัติงานดอกไม้เชียงราย

งานเชียงรายดอกไม้งามจัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2547 รูปแบบงานเป็นงานกล้วยไม้ และ สวนไม้ประดับ ผู้ริเริ่มจัดงานนี้คือคุณรัตนา จงสุทธนามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ) งานช่วงแรกๆ จัดขึ้นที่หาดเชียงราย (ริมน้ำกก) และ สวนไม้งามริมน้ำกก งานจัดมาจนถึงครั้งที่ 8 ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก มีนักนักเที่ยวมาชมความงามของดอกไม้ตลอดทั้งงานมากกว่า 1 ล้านคน

ประวัติงานเชียงรายดอกไม้งาม

งานดอกไม้

เทศกาลงานเชียงรายดอกไม้งามจะถูกจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายในช่วงฤดูหนาวของทุกๆปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน ณ. บริเวณสวนไม้งามริมน้ำกก (ใกล้สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายโดยจะถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เน้นกลิ่นไอวัฒนธรรมชนเผ่าที่เชียงรายมีมากกว่า 60 ชาติพันธุ์มาผสมผสานกับการจัดสวนไม้ดอก ประติมากรรมแห่งดอกไม้โดยมีการนำเทคนิคใหม่ๆ แสงสีเสียงมาปรุงแต่งกับการจัดสวนดอกไม้แบบโมเดิลดีไซด์ ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งวัน เชียงรายเป็นจังหวัดเหนือสุดของประเทศที่มีภูมิประเทศที่สวยงาม มีความโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ของชาวล้านนา ผสมผสานกับศิลปวัฒนธรรมอันหลากหลายของชาติพันธุ์ต่างๆ และภูมิอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการทำการปลูกดอกไม้เมืองหนาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูหนาว ซึ่งอากาศเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของไม้ดอก ไม้ประดับที่มีความสวยงามแปลกตา ทั้งสีสันและชนิดพันธุ์ที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นๆ จึงทำให้จังหวัดเชียงรายได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองแห่งดอกไม้งามมาโดยตลอด

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน

งานดอกไม้เชียงราย

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีล้านนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดเชียงรายตลอดจนเปิดโอกาสให้กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ นำผลผลิตและผลิตภัณฑ์ OTOP มาจำหน่ายเพื่อเสริมสร้างรายได้แก่ประชาชน และส่งเสริมพัฒนาให้จังหวัดเชียงรายเป็นแหล่งผลิตไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวที่มีคุณภาพ โดยการจัดแสดงดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ และนำดอกทิวลิปที่เพาะปลูกในจังหวัดเชียงรายมาเป็นจุดเด่น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาชมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเดินทางไปไกลถึงต่างประเทศ

การจัดแสดงดอกไม้เมืองหนาว

ภายในงานจะมีการจัดแสดงดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ โดยได้นำดอกทิวลิปหลากสีหลายสายพันธุ์ที่เพาะปลูกในจังหวัดเชียงรายมาเป็นจุดเด่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ซึ่งดอกทิวลิปนี้ถือได้ว่าเป็นพระเอกของงานเชียงรายดอกไม้งามทุกๆปีเลยก็ว่าได้นอกจากนั้นยังมีดอกลิลลี่ที่สวยสดงดงามพิทูเนียบลูฮาวาย ฯลฯ จำนวนกว่า 1 ล้านต้น มากกว่า 30 สายพันธุ์ มาตกแต่งเป็นอุทยานไม้ดอกเมืองหนาว เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความสวยงาม รวมทั้งประติมากรรมดอกไม้รูปทรงต่างๆ เช่นอุโมงค์ไม้ดอกมงคลพร้อมไม้ยืนต้นลีลานานาชนิด บ้านดอกไม้ อุทยานกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์ มีสีสันอันงดงามที่เป็นผลผลิตจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกล้วยไม้ในจังหวัดเชียงราย พร้อมกับประดับตกแต่งเมืองเชียงรายด้วยดอกไม้ให้สวยงามไปทั้งเมืองอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการแสดงงานฝีมือและการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง การประกวดนางสาวถิ่นไทยงาม และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย สัมผัสและศึกษาวิถีชีวิตในข่วงวัฒนธรรมล้านนาและชนเผ่า โดยการจำลองวิถีชีวิตชนชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรมที่มีการหล่อหลอมรวมกันเป็นอารยะทางวัฒนธรรมได้อย่างผสมกลมกลืนในรูปแบบนิทรรศการมีชีวิต นอกจากนี้ ภายในงานยังได้นำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของดี เมืองเชียงรายมาจัดจำหน่ายจำนวนหลายร้อยร้านค้า ทั้งชาและกาแฟจากยอดดอย ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในทุกสาขาอาชีพงานอีกด้วย

You May Also Like…

ผักพื้นบ้านทั้ง 4 ภาค

ผักพื้นบ้านทั้ง 4 ภาค

สารบัญผักพื้นบ้านคืออะไร ?ประโยชน์ของผักพื้นบ้านผักพื้นบ้านประจำท้องถิ่นภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ หากพูดถึง...