นิทานพื้นบ้าน ล้านนา

นิทานพื้นบ้าน ล้านนา

นิทานพื้นบ้าน นิทานพื้นบ้านเป็นนิทานที่มีการเล่าขาน ต่อๆกันมาตั้งแต่ในอดีต ผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนชอบเล่านิทานพื้นบ้านให้ลูกหลานฟัง ด้วยเป็นวรรณกรรมมุขปาฐะชั้นดีที่เป็นเนื้อหาสาระ คติสอนใจ แถมได้ความสนุกสนานเพลิดเพลินไปในเวลาเดียวกัน...